ano ano ano

Orient - hlavní úkoly

Kronův srp

 • Jeď do Babylonu
 • Najdi a ochraň Kronův srp
 • Promluv si s Feiyan

Honba za srpem

 • Sleduj telkina s Kronovým srpem
 • Telkin se vydal na východ po Hedvábné stezce
 • Telkin jel do Čanganu
 • V Čanganu tě hledá nějaká žena

Cesta do Nefritového paláce

 • Odcestuj do Nefritového paláce a promluv si se Žlutým císařem

Pod horou Wusao

 • Najdi horu Wusao
 • Najdi Tyfónovo vězení
 • Poraž telkina

Olymp

 • Následuj Tyfóna portálem
 • Zabij Tyfóna

Orient - vedlejší úkoly

Babylón

 • Sémě zkázy

Když telkin odešel z Babylónu, tamní pole zaplavily hordy nestvůr. Jeden sedlák, který neuprchl, sledoval, jak nestvůry rozbíjeli na padrť a ničí všechno co mu patřilo.

Hedvábná stezka

 • Obří yetti

Jeden z obyvatel Šangšungu tvrdí, že byl v ledových jeskyních na vzdálené straně nadalekého údolí. Viděl tam obrovského yettiho, kterého mylně pokládal za mýtického obra, jenž údajně spí pod horou.

 • Tajemství hor

---

 • Karavana v nesnázích

Nestvůry chytily v horském sedle do pasti obchodníka.

Velká zeď

 • Dítě a dravec

Vyděšená žena poblíž vypálené vesnice zpozorovala dravce, který se dostal mezi ni a její hrající si dítě. Nemohla s tím nic dělat

 • Problémy s pengem

Skupina vojáků vyslána na stráž na Velkou zeď se zdržela, protože se neodvažovala postavit strašlivému pengovi, který na zdi přistál.

 • Pronásledovatel v lesích

---

 • Bohatý výběrčí

Ve vesnici Židan žije bohatý člověk jménem Lu Buwei, který toužil po cenném předmětu, pohřbeném hluboko v jeskyni Jingyang.

 • Lekce zoufalství

Hrdý válečník stál v lese a bojoval - statečně, ale bez špetky naděje.

Čang'an

 • Hlíněný vojací císaře

V mauzuleu Velkého císaře ožila armáda terakotových vojáků.

 • Příliš mnoho terakoty

---

 • Za vodopádem

Člověk jménem Liu Xu ti popsal jeskyni za vodopádem na řece Jinghe, kde byli pohřebeni předkové jeho rodiny. V jeskyni se na čas zabydleli zlí duchové.

Qiyum

 • Generál na odpočínku

Muž, který kdysi býval mocným generálem, odešel do divočiny, kde rozjímá nad smyslem života.

 • Mág poustevník

V údolí žil osamělý taoista, jenž každý měsíc chodil do vesnice, ale teď už ho nějaký čas nikdo neviděl - a není divu. Jeho domov vypálili a vyplenily nestvůry.

 • Tři sestry

---

created by Fireman e-mail: Pavel-Fireman@seznam.cz