ano ano ano

Podsvětí - hlavní úkoly

Záhadná zpráva

 • Vyhledej čarodějku z Ixijského lesa
 • Poraž čarodějčiny hlídky

Médein princ

 • Poraž Graie a seber jim jejich oko
 • Přines oko Médei
 • Promluv si s Médeou

Cesta do Hádu

 • V Hádově říší vyhledej Teiresia
 • Projdi Médeiným portálem
 • Překonej řeku Styx
 • Poraž Chárona

Soud živých

 • Najdi cestu do Elysia
 • Ve věži soudu vyhledej soudce
 • Poraž Kerbera
 • Promluv si se soudci

Bitva o Elysium

 • Projdi bránou soudu
 • Vyhledej Agamemnóna a promluv si s ním
 • Před Hádovým palácem se setkej s Odysseem
 • Poraž Chárona

Nesmrtelný trůn

 • Poraž Háda
 • Vyhledej a osvoboď Persefonu
 • Vstup do Hádova paláce
 • Promluv si s Persefonou

Podsvětí - vedlejší úkoly

Rhodos

 • Nesplnitelný úkol

Maeřino dítě vážně onemocnělo. Prosila o pomoc čarodějku Médeu a ta jí poručila, aby jí napřed obstarala knihu Kallixenie, královny lichu. To je pro prostou ženu skutečně nesplnitelný úkol.

 • Příběh kraba

Na pláži vísky Damatrie se usadil obrovský krab. Rybářům teď nezbývá, než nečinně sedět na břehu nad pláží, kde se to jen hemžilo karbiny.

 • Rukavice zažehávače pochodní

Předák chce, abys jednoho z jeho mužů doprovodil na vrcholek nedalekého útesu, kde rozsvítí maják, aby lodě mohly bezpečně vplouvat do rhódského přístavu.

 • Pevnost v lesích

Z lesa přiběhl zvěd, který hledal pomoc při obraně své pevnosti. Ixijská základna utrpěla těžký útok a obléhání.

Ixijský les

 • Ukradená pečeť

Ředitelka Semelé velice nešťastná. Prý ji přepadli formicidé, kteří ji ukradli pečeť zvanou První Sigil Apoklitis.

 • Lektvar Lampidó

Akolytka Lampidó tvrdí, že vyvinula nový lektvar, který každému, kdo ho vypije, propůjčí obrovskou moc. Nabídla ti něco ze svých elixírů výměnou za přísady, které najdeš v bažinách Soronidu.

 • Bohatství dávných králů

V bájích se vypráví o prastarém královském rodě, který v nedalekých Soronských bažinách vystavěl mocné město zvané Propontis. Poslední z tsakonských králů prý ve své hrobce ukryl svůj nejcennější majetek. Poklad však nikdo neobjevil.

 • Lovci pokladů

Ve tsakonských zříceninách postával zraněný a vyděšený muž. Se svou sestrou se prý vydal na průzkum rozvalin, aniž tušil, jaké nebezpečí tam na ně může číhat. Podařilo se mu před útočícími nestvůrami utéci, ale jeho sestra Nysa to štěstí neměla.

Epirus

 • V rozvalinách

Město Paseron napadlo vojsko podivných nelidských stvůr. Ti šťastnější z obyvatel uprchli, spousta lidí však ještě zůstala uvnitř. O den později se Théogenes z městské stráže vydal s několika muži hledat ty, kteří se skrývají nebo uvízli mezi troskami.

 • Nebezpečné poslání

Tento uprchlický tábor je plný hladových a zraněných utečenců, kteří útěkem zachránili jen holé životy. Pisistratus tvrdí, že do Paseronu vyslal svého durha Admeta, aby ze skrytá zásobárny přinesli jídlo a nějaké léky. Den už se ale chýlí a zatím po něm není ani vidu ani slechu. Běda! Sotva se Admetos dotkl ukrytých potravin, přepadli ho nepřátelé.

 • Nepřátelské kapitánka

Pythes tvrdí, že podivnému vojsku, které napadlo Paseron, velela lidí kapitánka jménem Proseia.

Styx

 • Kdo bude stát v čele

Převozník Cháron zmizel a duchové nyní nemohou přes řeku Styx přecházet do země, kam Hádovy paprsky neproniknou. Duše nešťastníků jsou proto vyděšené a tísní se na lodi, která je nyní zcela k ničemu. Když jeden z nich jménem Hipparchus vystoupil a dožadoval se převozu, unesli ho zdejší démoni.

 • Plíživé stygijské nebezpečí

Lovec u Cháronovi lodi zahlédl jakéhosi stygijského hydradona. Plaval v řece Styx, z níž občas vyskočil a jako dravá ryba požíral bezmocné duchy. Podle všeho jde o obludu, která běžně přebývá ve stygijských mokřinách.

Pláně soudu

 • V rozvalinách

Podle Aristonyma ukrývá bůh Hádes své cennosti přímo ve Městě ztracených duší. Některé z nich sice po staletí zůstávají nenalezeny. Aristomus však v hledání Hádovy pokladnice poněkud pokročil.

 • Prach z titána

Před dávnými a dávnými časy sežehl Zeus svým bleskem titána a proměnil jej v popel. Z toho popela pak Prométheus stvořil první lidi. Trocha popela prý však ještě zůstala - bůh Hádes ji ukryl kdesi na Pláních soudu a vyčlenil spolehlivého strážce, který bude tyto vzácné ostatky hlídat. Přízračná kněžka Léda trvdí, že by z toho popela mohla vytvořit silný a mocný elixír.

 • Eurydiké a Orfeus

Slavný pěvec Orfeus byl nejen vyhnán z Hádovy říše, ale i od své milované Eurydiké. Podařilo se ti získat Zrcadlo Psyché, v němž každý uvidí obraz toho, koho doopravdy miluje. S jeho pomocí Eurydiké zjistila, že její muž je uvězněn a přísně střežen hluboko v nitru země. Vytvořila na ono místo portál.

 • Pozvání

Několik duchů z Plání soudu se může pochlubit chrabrými skutky, které zaživa vykonali. Jen nemnozí se však pokusili nějak spojit a tiše, ale ot to úporněji bojovat proti démonům. Kalikratés z Města ztracených duší prohlašuje, že ví o nákladu cenných zásobách, který uvízl na Solných polích.

 • Nekromanteion

Před dávnými časy vystavěl Hádes na Pláních soudu Nekromanteion, jediný chrám a věštírnu pro mrtvé. Nyní jej však obsadili démoni a všechny tamější kněze uvěznili. Do budovy usadili zkázonosného kostlivce, který požíral duše nebohých chrámových služebníků. Sytil se jejich energií a neustále rostl a sílil.

 • Admetus mezi mrtvými

Mezi duchy uvězněnými v táboře démonů byl i Admetus. Po smrti cestoval do Věže soudu, aby byl řádně souzen, jenž cíl jeho cesty je teď plný démonů a duchové se dovnitř nedostanou. Admetus se tak nemůže dostat do Elysia. Přísahal, že učiní vše, co bude v jeho silách, aby pomohl svým přízračným druhům a zasloužil si své místo na posvátných polích.

 • Vnitřní zdroj

Na těchto pláních sice nejsou žádní hrdinové, ale jejich obyvatelé ze všech sil bojují proti armádě démonů. Vede je Keuthonymos, který sice patří k démonům, ale je ochoten proti svému lidu bojovat.

Elysium

 • Obléhání

Démoni hrdinům působí značné škody, neboť na Aneslasijské pole přítáhli s obléhacími stroji.

 • Poslův let

Moudrý Nestor vyslal k Ajaxovi a jeho mužům na Délských lukách posla.

 • Achajský průsmyk

Démoni tvrdě útočí na Achajský průsmyk, který se snaží bránit Meneláos se svými muži. Potřebuje posily, ale Ajax nemá vojáků příliš nazbyt. Meneláos je zraněn a potřebuje tvou pomoc při obraně svého oddílu.

 • Halasné rozptýlení

Skupinka neohrožených bojovníků, kterou vede Menestheus, pronikla na nepřátelské území, aby odvedla pozornost a Odysseus zatím mohl vykonat, co zamýšlí. Plán zní napadnout melinoskou krvavou královnu, která velí vojskům v této oblasti.

 • Ererbské úlomky

Elysejští hrdinové zjistili, že Hádes vytvořil pět krystalů, aby mohl vojáky řídit i v zemích živých, mimo svou říši.

 • Hádovi generálové

Když soudci odmítli pomoci Hádovi, zvolil si své generály ze tří mocných machajských patriarchů, kterým propůjčil část své božské moci. Tito tři velitelé přebývají v paláci a pravděpodobně by jeho vojska dokázali vést i bez něho.

created by Fireman e-mail: Pavel-Fireman@seznam.cz