ano ano ano

Mistrovství snů

ano Tvé vědomí se pohrouží hluboko do království snů, odkud načerpá moc. Tu pak přenese až do hmotné reality

Zkreslující vlna

Vyvolá silovou vlnu, která je stvořena z chaotických útržků reality. Těžce poškozuje tělo i mysl nepřátel.

úroveň 1:
36 Cena energie
12 zranění
50% zpomalení po 4 sek.
  • Chaotická rezonance

Zesiluje účinky zkreslení fyzického světa - rozbíjí zbroj a láme kosti.

úroveň 1:
8 Cena energie
+14% zranění
25 snížení zbroje po 5 sek.
  • Psionické obětování

Přetvoří psionickou energii v elektrizující poryv, který v krátké době způsobí strašlivý zážeh.

úroveň 1:
18 Cena energie
96 zranění elektřinou po více než 4 sek.
+50% zranění, pokud jsou nepřítelem Démoni

Přízračný úder

Pomocí tohoto kouzla dokážeš mizet ze světa živých, nenadále se objevit přímo u nepřítele a zasadit mu neskutečně silnou ránu.

úroveň 1:
50 Cena energie
+35% celkové poškození
  • Zloděj snů

Ničí nepřátele a krade jim jejich sílu přímo skrze sny, které nosí ve své mysli.

úroveň 1:
10 Cena energie
Oblouk útoku 360°
Max. počet cílů: 3
171 zranění
90 vysátí energie po více než 3 sek.
1.5 sek. omráčení

Zkreslení reality

Obklopí tě mocnou vlnou zkreslené reality, která těžce zraní každého nešťastníka, který se ji připlete do cesty.

úroveň 1:
100 Cena energie
8 m dosah
57 zranění
45 zranění vitality
1.5 sek. omráčení
  • Trhlina v časoprostoru

Posiluje vlny překroucené reality a vrhne na nepřátele proud silné psionické energie, která jim způsobí rozsáhlá poranění a dočasně je zmrazí v čase.

úroveň 1:
3 Cena energie
216 zranění elektřinou po více než 4 sek.
15% energie vysáto(45% vysáté energie způsobuje zranění)
1.5 sek. zkamenění
+27 zranění, pokud jsou nepřítelem Démoni

Psionický dotyk

Do tvých zbraní se soustředí psionická energie, která při kontaktu s nepřáteli rezonuje tak, že jim láme kosti v těle.

úroveň 1:
3 úrovně nabití
+30% celkové poškození
15 zranění vitality
  • Psionický plamen

Psionická energie zažehne v oběti palčivý plamen, který vybuchne a popálí nejen její fyzické tělo, ale zraní i okolní nepřátele.

úroveň 1:
3.5 m dosah
36 zranění elektřinou po více než 4 sek.
+8% zranění, pokud jsou nepřítelem Démoni

Zkreslující pole

Tvého hrdinu obklopí psionická síla, utkaná z přediva samotné reality. Odráží část ran, které ti nepřátele uštědří, a zraňuje každého, kdo tě napadne.

úroveň 1:
5% šance na aktivaci
15 sek. Trvání
18 absorpce zranění
3 odveta zraněním

Písky spánku

Uspí nepřátele a znehybní je, dokud kouzlo neodezní nebo dokud je neprobudí útok.

úroveň 1:
25 Cena energie
2.5 - 4.0 sek. spánku

Vyvolání noční můry

Ze světa snů přivolá přízrak noční můry, který ti bude pomáhat.

úroveň 1:
150 Cena energie
Noční můra - atributy:
105 zdraví
930 energie

Noční můra - schopnosti:
Psionický paprsek
8 zranění
8 zranění vitality

Uhýbání
34% pravděp. na vyhnutí se útoku
+34% pravděp. na uhnutí před střelami
  • Hypnotický pohled

Noční můra dokáže svým neodolatelným pohledem ovládnout slabší mysl a vnést tak do jejich srdcí chaos a zmatek. Budou pak bezcíleně pobíhat po bojišti a napadat domnělé nepřátele, které vidí jen ve svých představách.

úroveň 1:
72 Cena energie
3 sek. zmatení
  • Mistrovská mysl

Noční můra dokáže v myšlenkách komunikovat s tvými služebníky a řídit jejich útoky. V boji tak budou mnohem užitečnější.

úroveň 1:
50 Cena energie
15 m dosah

Bonus ke všem zvířatům:
+5% celkové poškození
+30% regenerace zdraví
+30% regenerace energie

Jasnovidný sen

Pokud si dokážeš udržet vědomi i ve spánku, můžeš ze světa snů získávat mnohem více schopností.

úroveň 1:
+10% zranění
+15% zranění elektřinou
+15% zranění vitality
  • Jasnovidnost

Předvídání blízké budoucnosti ti v boji umožní držet se krok před nepřáteli.

úroveň 1:
+5% útočné schopnosti
+5% obranné schopnosti
  • Proud času

Toto kouzlo mírně urychlí čas, který kolem tebe probíhá, takže se budeš moci pohybovat rychleji a lépe předvídat útoky protivníků. Také ruší případné zpomalovací účinky nepřátelských útoků.

úroveň 1:
+2% celkové rychlosti
+3% pravděp. na uhnutí před střelami
8% odolnosti vůči zpomalení

Empatický trans

Vytvoří telepatické spojení s nepřáteli, kteří sami pocítí rány, které ti uštědřují. Boj jim tak přinese pouze zkázu a utrpení. Dovednost transu - najednou lze aktivovat pouze jediný trans.

úroveň 1:
1 Když je aktivována, stojí energii za sek.
12 m dosah
3 - 10% zranění způsobeného útokem převedeno na zdraví
15% odraženého zranění

Rekonvalescenční trans

Pokojný stav, kdy mysl odpočívá, urychluje obnovování života i schopnost pohlcovat útoky. Účinkuje jak na tvého hrdinu, tak i na jeho spojence. Dovednost trans - najednou lze aktivovat pouze jediný trans.

úroveň 1:
12 m dosah
3% absorpce zranění
+1 regenerace zdraví za sek.
+1 regenerace energie za sek.
+100 energie rezervováno

Hněvivý trans

Z hrdinova těla začnou vycházet vlny negativní psionické energie, které naruší myšlení nepřátel a propálí se i skrze jejich fyzickou podstatu. Dovednost trans - najednou lze aktivovat pouze jediný trans.

úroveň 1:
1 Když je aktivována, stojí energii za sek.
2.8 m dosah
26 zranění elektřinou po více než 4 sek.
10% snížení odolnosti po 4 sek.
1.0 sek. ochromení schopností
created by Fireman e-mail: Pavel-Fireman@seznam.cz