ano ano ano

Mistrovství ducha

ano Theurg kombinuje obranu a útok záludnou schopností kradení života, jež vysává nepřátelskou životní sílu ve prospěch jeho vlastní. Na vyšších úrovních získá schopnost přivolat mocného krále lichů, jenž výrazně zvyšuje theurgovu schopnost páchat velké škody.

Duchovní ochrana

Vytvoří aktivní ochranu, která chrání spojence před útoky nemrtvých.

úroveň 1:
1 Když je aktivována, stojí energii za sek.
6 m dosah
+3 zranění, pokud jsou nepřítelem Nemrtví
+15% menší zranění, pokud jsou nepřítelem Nemrtví

Zhouba ducha

Všichni spojenci, na které působí duchovní ochrana, budou na nemrtvé útočit větší silou.

úroveň 1:
1 Když je aktivována, stojí energii za sek.
+33% zranění, pokud jsou nepřítelem Nemrtví
+9 zranění, pokud jsou nepřítelem Nemrtví

Kruh moci

Vytvoří kruh moci, který chrání spojence před nemrtvými a všechna nemrtvá stvoření v kruhu zraňuje.

úroveň 1:
64 Cena energie
12 sek. Trvání
6 m dosah
+17 zranění, pokud jsou nepřítelem Nemrtví

Přivolání krále lichů

V dávných dobách se mocní čarodějové naučili, jak podvést Háda a zůstat na světě jako nemrtví lichové ještě dlouho poté, co si smrt vzala jejich těla. Nebezpečnou praktiku theurgů je připoutána duší pradávných lichů a získání jejich síly.

úroveň 1:
250 Cena energie
Král lichů - Zotročená duše - atributy:
370 zdraví
307 energie

Král lichů - Zotročená duše - schopnosti:
Spektrální střela
13 menšího elementálního zranění
3% snížení protivníkova zdraví
19 zranění vitality
15% zranění způsobeného útokem převedeno na zdraví
  • Nova smrti

Vyvolá vinu smrtící aury, která vysává sílu jakékoli živé bytosti, již zasáhne.

úroveň 1:
60 Cena energie
6 m dosah
11% snížení protivníkova zdraví
33 zranění vitality
50% zranění způsobeného útokem převedeno na zdraví
  • Duchovní skořápka

Král lichů oslabí svou fyzickou přítomnost, takže je méně zranitelný všemi druhy útoků.

úroveň 1:
50 Cena energie
2 Když je aktivována, stojí energii za sek.
19% absorpce zranění
33% odolnosti vůči zranění
  • Arkánní úder

Pomocí pradávného arkánního umění sešle král lichů na nepřátele smrtící střelu elementální energie.

úroveň 1:
32 Cena energie
2 projektily
51 menšího elementálního zranění
15 zranění vitality
1 sek. omráčení
15% zpomalení po 1.5 sek.

Vize smrti

Mentální útok naplní mysli okolních nepřátel obrazy jejich vlastní smrtí, takže slabí s hrůzou utečou a silní budou bojovat méně efektivně.

úroveň 1:
55 Cena energie
3 m dosah
3 snížení zranění po 3 sek.
66% šance na nepovedený útok po 11 sek.
3 sek. strachu

Temná úmluva

Záhadné mimozemské entity mohou mistrovi ducha poskytnout velkou moc. Cena pomocí je ale drahá, hrdina za ni zaplatí vlastní zdravím.

úroveň 1:
15 Když je aktivována, stojí zdraví za sek.
10 sek. Trvání
15 m dosah
+6 regenerace energie za sek.
+10% celkové rychlosti
  • Nezemská moc

Přivolá nadpřirozenou nezemskou moc, která posílí hrdinu i jeho spojence za cenu ztráty hrdinova života.

úroveň 1:
10 Když je aktivována, stojí zdraví za sekundu
+8% zranění
+6% elementálního zranění
+8% zranění vitality

Vysání života

Vysaje z nepřítele život a předá ho hrdinovi.

úroveň 1:
54 Cena energie
49 zranění vitality
150% zranění způsobeného útokem převedeno na zdraví
  • Kaskáda

Vysávání života bude přeskakovat z nepřítele na nepřítele.

úroveň 1:
35 zranění vitality
150% zranění způsobeného útotekm převedeno na zdraví

Zotročení ducha

Sesilatel prorazí bariéry protivníkova vědomí a na chvíli ovládne jeho mysl. Zotročený nepřítel musí poslouchat rozkazy hrdiny, ale po čase se zpod kontroly vymaní a pokusí se pomstít. Není účinné na nepřátele, kteří jsou o pět a více úrovní lepší než hrdina.

úroveň 1:
90 Cena energie
36 - 48 sek. ovládnutí mysli

Přivolání cizince

Přivolá na krátkou dobu spojence z jiné dimenze. Spojení je možné udržovat jenom po krátký čas.

úroveň 1:
286 Cena energie
Éterický lord - atributy:
Doba života 30 sek.
1065 zdraví
518 energie

Éterický lord - schopnosti:
Éterický úder
27 Cena energie
Oblouk útoku 200°
Max. počet cílů: 3
75 - 115 menšího elementálního zranění
33% snížení protivníkova zdraví

Aura smrtícího chladu

Z postavy vyzařuje aura smrtícího chladu, která zpomaluje útoky a pohyb nepřátel a vysává z nich život.

úroveň 1:
1 Když je aktivována, stojí energii za sek.
1 sek. Trvání
2.5 m dosah
1 - 3% snížení protivníkova zdraví
-13% celkové rychlosti
  • Moc času

Zrychluje účinky času na vybavení nepřátel v okolí, takže se jejich zbraně otupí zbroj začne rozpadat.

úroveň 1:
1 Když je aktivována, stojí energii za sek.
-11% zranění
-11% bodného zranění
-11% absorpce zbroje
  • Nekróza

Oslabí konstituci okolních nepřátel, takže jsou zranitelnější útoky na životní síly, jako je poškození vitality a vysávání života.

úroveň 1:
1 Když je aktivována, stojí energii za sek.
-23% odolnosti vůči krvácení
-23% odolnosti vůči zranění vitality
-23% odolnosti vůči vysátí života

Trojitý útok

Tento mocný kouzelnický trik spočívá v neustálém přenášení energie do mágovy hole, což ztrojnásobuje její útoky. Zpočátku není každý tak silný jako základní útok, ale efektivita roste s úrovní.

úroveň 1:
30 Cena energie
-75% elementálního zranění
  • Arkánní moudrost

Mágové pradávných civilizací objevili mnoho zajímavých technik, jak zvýšit ničivý potenciál svých magických holí. Znalost těchto metod zpřístupní plnou moc magické hole.

úroveň 1:
4 Cena energie
1 m dosah
+10% zvýšení rychlosti projektilů

Ochrana před smrtí

Sešle na postavu magickou ochranu, která brání před smrtí dodáním další životní energie v okamžiku, kdy zdraví sesilatele nebezpečně klesne.

úroveň 1:
Aktivuje se, když zdraví klesne pod 15%
3 sek. Trvání
+330 zdraví obnoveno
created by Fireman e-mail: Pavel-Fireman@seznam.cz