ano ano ano

Mistrovství bouře

ano

Vyvolávač bouře dokáže na jednoho či více protivníků přivolat blesky či smrtící mrazivý chlad. Má k dispozici jen omezenou ochranu, ale může nepřátele zpomalit, zmrazit či omráčit prostřednictvím hromový či bleskových útoků.

Mrazivý závan

Uvězní nepřátele v ledu, čímž je znehybní, ale také je účiní obtížněji zasažitelnými.

úroveň 1:
63 Cena energie
3 sek. Trvání
1.8 m dosah
85% absorpce zranění
3 ledového zranění

Energetický štít

Vytvoří štít, který anuluje veškeré elementální zranění.

úroveň 1:
60 Cena energie
100 absorpce zranění
 • Reflekce

Energetický štít získá schopnost odrážet část nepřátelskýho útoku zpátky na protivníka.

úroveň 1:
30 Cena energie
5% pravděp. : 25% odraženého zranění

Hromový oblak

Když je tato schopnost aktivní, je hrdina postoupen silou bouře, takže jeho útoky způsobují navíc bleskové a ledové poškození.

úroveň 1:
1 Když je aktivována, stojí energie za sek.
Šance na jedno z následujících:
3 ledového zranění
1 - 21 bleskového zranění
+75 energie rezervováno
 • Ledové srdce

 • Pokud je aktivní hromový oblak, teplota vzduchu kolem hrdiny náhle klesne až na bod mrazu, což zpomalí všechny útočníky v dosahu.

  úroveň 1:
  +10% ledového zranění
  +25 energie rezervováno
  10% odvety zpomalením útoku po 3 sek.
  10% odvety zpomalením pohybu po 3 sek.
  • Statické napětí

  Pokud je aktivní hromový oblak, začne hrdina absorbovat elektrickou energii, kterou pak při zásahu nepřátelskou zbraní uštědří nepříteli mocný elektrický kopanec.

  úroveň 1:
  +10% zranění blesky
  +25 energie rezervováno
  15% pravděp. : 54 bleskové odvety

  Dítě bouře

  Po aktivaci má každý nepřátelský útok určitou pravděpodobnost na vyvolání nebezpečné bouře.

  úroveň 1:
  15% šance na aktivaci
  5 m dosah
  25 ledového zranění
  3 - 43 bleskového zranění
  1.5 sek. omráčení
  +150 energie rezervováno

  Vyvolání bouře

  Vyvolá v určité oblasti větrnou bouři, jež sníží přesnost střelby nepřátel.

  úroveň 1:
  54 Cena energie
  6 sek. Trvání
  4 m dosah
  30% pravděp. : 3 - 21 bleskového zranění
  50% šance na špatnou mušku po 1 sek.
  • Snížené viditelnost

  V oblasti bouře nepřátelé špatně vidí, a tak je jejich útok i obrana snížena.

  úroveň 1:
  6 Cena energie
  10% snížení zranění po 6 sek.
  10% snížení odolnosti po 6 sek.

  Kulový blesk

  Vrhne ničivou elektrickou kouli, která v malém dosahu zraní a omráčí nepřátele.

  úroveň 1:
  50 Cena energie
  1.8 m dosah
  7 - 31 bleskového zranění
  1.5 sek. omráčení
  • Omračující výbuch

  Zlepšuje sílu kulového blesku, z exploze vyskočí další jiskry. Každá jiskra, která zasáhne, nepřátele zraní a omráčí.

  úroveň 1:
  14 Cena energie
  1.5 m dosah
  2 - 3 fragmentů
  3 - 11 bleskového zranění
  1 sek. omráčení

  Přivolání bludičky

  Vyvolá nesmrtelnou bouřnou bludičkou, která hrdinovi pomůže v boji.

  úroveň 1:
  200 Cena energie
  Bouřná bludička - atributy:
  153 zdraví
  186 energie

  Bouřná bludička - schopnosti:
  Hořící plasma
  6 - 25 bleskového zranění
  Uhýbání
  99% pravděp. na vyhnutí se útoku
  +99% pravděp. na uhnutí před střelami
  • Oko bouře

  Po dobu trvání schopnosti zvyšuje bludička poškození, které způsobují bleskové a ledové útoky spojenců, navíc poskytuje ochranu před blesky a chladem.

  úroveň 1:
  30 Cena energie
  30 sek. Trvání
  14 m dosah
  +30% elementálního zranění
  12% odolnosti vůči ledu
  12% odolnosti vůči bleskům

  Ledová střela

  Vypálí na cíl smrtící ledovou střelu, která způsobuje mrazivé poškození a dočasně nepřítele zpomaluje.

  úroveň 1:
  21 Cena energie
  1 projektil
  16 -25 ledového zranění
  15% zpomalení po 1.5 sek.
  • Konečná rychlost

  Zvyšuje rychlost a poškození ledové střely. Každá střela může s určitou pravděpodobností proletět nepřítelem a pokračovat dál.

  úroveň 1:
  2 Cena energie
  18% pravděp. na proražení nepřátel
  +10% ledového zranění
  +15% zvýšení rychlosti projektilů
  • Ledový gejzír

  Zvyšuje počet ledových střel, takže nepřítele zasáhne smrtící ledový gejzír.

  úroveň 1:
  14 Cena energie
  1 projektil
  24 zraněním omrzlinami po více než 3 sek.

  Lamač kouzel

  Pulz negativné nabité energie zruší nepřátelská nepřátelská očarování na spojencích, nebo pozitivní očarování na nepřátelích, kterým navíc spálí část energetické rezervy. Útok způsobuje bonusové zranění magickým stvořením.

  úroveň 1:
  32 Cena energie
  6 m dosah
  24% energie vysáto
  +50% zranění, pokud jsou nepřítelem Magické
  +15 zranění, pokud jsou nepřítelem Magické
  • Magický šok

  Zraní protivníka tím, že spálí jeho energii. Zároveň zruší všechny jeho magické ochrany a naruší jeho schopnost používat dovednosti.

  úroveň 1:
  14 Cena energie
  30% vysáté energie způsobuje zranění
  3 sek. ochromení schopností

  Úder blesku

  Přivolá z nebes úder blesku a zaměří ho na nepřítele.

  úroveň 1:
  80 Cena energie
  0.5 m dosah
  51 - 109 bleskového zranění
  1 sek. omráčení
  • Řetězový blesk

  Úder blesku přeskočí ze zasaženého protivníka na další nepřátele.

  úroveň 1:
  31 - 53 bleskového zranění
  0.5 sek. omráčení
  created by Fireman e-mail: Pavel-Fireman@seznam.cz